Paradontalna i oralna hirurgija

Unutar stomatološke ordinacije Modent1, oralna hirurgija, pored ostalih usluga, podrazumijeva vađenje zuba apikotomijom i metodom sinus lift.

Vađenje zuba uz postupak apikotomija znači da se uz hirurški zahvat u lokalnoj anesteziji odstranjuje apikalni dio korijena zajedno sa patološkim sadržajem u kosti, kao što je na primjer cista.

S druge strane hirurški zahvat sinus lift podrazumijeva vađenje zuba u lokalnoj anestesteziji prilikom kojeg se podiže sluznica maksilarnog sinusa i dodaje se kost. Na taj način postavljamo implantate odgovarajuće dužine.